„Anna Karenina“ / Armin Petras nach Leo Tolstoi / ÖEA

Volkstheater Wien / Intendant Michael Schottenberg

70. Premiere, am 23. November 2012

Regie: Stephan Müller / Bühne: Hyun Chu / Kostüm: Birgit Hutter / Musik: Fabian Kalker / Rolle: Anna Karenina

Details